top of page
Ulyan cover 1.jpg

Соловей О. Речник Апокаліпси (До розуміння
творчої місії Олеся Ульяненка): Статті, рецензії, есеї. –
Вороновиця: Простір Літератури, 2022. — 220 с.


У книзі зібрані статті, рецензії, есеї, написані автором упродовж 2009-го — 2020-го років. Вона мала би з’явитися ще декілька років тому. Втім, у появі її сьогодні, у розпал кривавих боїв на Сході, є своя логіка. Апокаліпса, яку послідовно й системно озвучував у своїх творах Олесь Ульяненко, почалась не сьогодні і навіть не вчора. Це варто збагнути та усвідомити. Щодо самого письменника, то він протримався стільки, скільки дав йому Бог. Далі цей фронт доведеться тримати іншим.
Для вузького гурту читачів.

Соловей О. Утрачений погляд: Статті, рецензії, есеї
/ Олег Соловей. — Вінниця: Простір Літератури, 2018. — 388 с.


Нова книга літературного критика Олега Солов’я містить рецензії, літературно-критичні статті та есеї, написані автором упродовж останніх десяти років і оприлюднені переважно на сайті «Буквоїд» та в «Українській літературній газеті». Осердям книги є авторський концепт утраченого погляду. Авторові йдеться про ситуацію етичного та культурного опору загрозі остаточного розчинення людини у
паноптикумі ліберально-демократичних симулякрів із їх фальшивими цінностями та стримінням до тотального пораблення людського духу.

Соловей О. Орґазм і відчай: Випадок Степана Процюка (Пролеґомени до вивчення творчости) / Олег Соловей. – Вінниця: Простір Літератури, 2017. —136 с.


У книзі «Орґазм і відчай: Випадок Степана Процюка», яка представляє собою збірку рецензій, нарисів, есеїв, здійснена спроба системного підходу до розгляду поетичної та прозової творчости знакового письменника нашої сучасности Степана Процюка. Читачеві пропонується максимально суб’єктивна та пристрасна рецепція ледве не всієї жанрової палітри письменника (лірика, ліро-епіка, повісті, романи, романізовані біографії, есеї тощо).

Соловей О. Оборонні бої: Статті, рецензії, есеї / Післямова О. Пуніної /

Олег Соловей. — Донецьк : Видавництво БВЛ, 2013. — 428 с.


«...Стояти в обороні, тобто займати позицію з відповідним розміщенням вогневих засобів перед нападом противника, — це та дія, яка бачиться основною для суб’єкта (автора) літературно-критичного письма О.Солов’я: стояти в обороні істинно творчого — такого, що бунтує проти теперішньої світової даності (безґрунтярства, буржуазності чи то, вслід автору, ліберально-демократичного карнавалу симулякрів), — най і передчуваючи реальну небезпеку для мистецтва...»

Ольга Пуніна

 

Соловей Олег Євгенович


Особливості стилю новелістики
Миколи Хвильового

 


Дисертація

Соловей Олег. Атоми і Порожнеча : рецензії / О. Є. Соловей. — Луцьк : ПВД «Твердиня», 2012. — 148 с. /  Серія «Літературний ексклюзив».

ISBN 978-617-517-110-3

 

У збірці «Атоми і Порожнеча» донецького критика Олега Солов’я зібрані деякі з актуальних рецензій, які дозволяють відчути базові й концептуальні засновки сучасного літературного процесу, безкомпромісний опір української літератури неприглядним реаліям банківсько-ліберального сьогодення. Третина текстів стосується україномовної донецької літератури, яка є, практично, невідомою
українському читачеві.

В роботі досліджуються проблеми традицій та новаторства прози М. Хвильового, аналізуються стильові особливості його творів на трьох основних рівнях структури твору: емоційно-оціночному, просторово-часовому і мовному. Значна увага приділяється стильовій та світоглядній домінанті новелістики М. Хвильового, яку сам він означив як «романтика вітаїзму». Такий історико-літературний підхід до складної проблеми стилю одного з провідних прозаїків української літератури ХХ століття уможливлює прояснення багатьох «темних» місць в прозі

М. Хвильового.

Олег Соловей. Рання проза Миколи Хвильового в літературній критиці

1920-х років (з хрестоматійним додатком і питаннями для самоконтролю): Навчально-методичний посібник. — Донецьк: Донецький національний університет, 2003. — 172 с.

ISBN 966-639-123-6

У процесі вивчення творчості письменника не зайвими виглядають рефлексії його сучасників із легендарних 1920-х років. Цей матеріал є фактично недоступним для студентів і викладачів, будучи розпорошеним у періодиці того часу. Тому одним з головних завдань Посібника є ознайомлення студентів з рецепцією творчості Миколи Хвильового у літературній критиці 1920-х років.

Місце і роль Миколи Хвильового у літпроцесі 1920-х осмислюються Упорядником у двох статтях, які мають допомогти студентові у праці з емпіричним матеріалом.

З метою самоконтролю пропонуються питання. А у сенсі перспективи — можливі теми курсових і дипломних робіт.

Даний посібник є одним з перших в Україні і створений з метою реальної допомоги студентові у процесі вивчення творчості Миколи Хвильового. Для студентів, вчителів, для всіх, хто цікавиться літературою Червоного ренесансу 1920-х років.
 

bottom of page