top of page

Про світлу діру в чорному космосі

Олег Соловей. Атоми і Порожнеча: рецензії. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2012. – 148 с. – Серія «Літературний ексклюзив». 

13.08.2012|08:03|

Василина Куюмурджи

http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2012/08/13/080300.html

Критика про творчість:

1998–2017

2017

 

1.      Пуніна О. «Риби» Емми Андієвської та Олега Солов’я: Смислові перетини // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 43. – Донецьк, 2017. – С. 185 – 194.

2.      Клименко О. Собор Паризької Богоматері // Клименко О. Весь цей літературний джаз: Есеї та інтерв’ю. – Брустурів: Дискурсус, 2017. – С. 57 – 61.

3.      Пуніна О. «Риби» Емми Андієвської та Олега Солов’я: смислові перетини // Художня творчість у контексті проблем її вивчення: етномотиви, етноконцепції та етносимволіка. Матеріали ІІІ Міжнародної конференції, присвяченої проблемам етнокультури та її інтерпретації в освітньому просторі: Міжвузівський збірник наукових статей. – Бар: Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені М.Грушевського, 2017. – С. 35 – 40.

 

2016

 

1.      Букатчук Х. La femme fatale Олега Солов’я // LITESSE. – Брустури: Дискурсус, 2016. – С. 73 – 84.

2.      Букатчук Х. Оголені нерви // LITESSE. – Брустури: Дискурсус, 2016. – С. 163 – 168.

 

2014

 

1.      Букатчук Х. La femme fatale Олега Солов’я [Про «Ельзу»]. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2014/03/26/075748.html

 

2013

 

1.      Куюмурджи В. Expressio по-донецьки [Про книгу «Ельза»] // Форма[р]т: Альманах [Львів]. – 2013. – Число 1 (8). – С. 40 – 41.

2.      Пастух Б. В напрузі етичного опору [Про книгу «Атоми і Порожнеча»] / Богдан Пастух // Українська літературна газета [Київ]. – 2013. – № 4 (22 лютого). – С. 18 – 19.

3.      Пуніна О. Компенсація як рівновага (До кількох експресіоністичних поезій Осипа Мандельштама, Володимира Свідзинського, Василя Стуса та Олега Солов’я) // Дивослово [Київ]. – 2013. – № 4. – С. 52 – 55.

4.      Пуніна О. Напередодні боїв (Нотатки про літературно-критичне письмо Олега Солов’я) [Післямова до книги «Оборонні бої»] / Ольга Пуніна. – Донецьк: Видавництво БВЛ, 2013. – С. 414 – 420.

5.      Деркачова О. Мазохізм крізь призму семіотичних еквівалентів // Деркачова О. Світ у тексті (еволюція стильових систем в українській ліриці другої половини ХХ ст.): Монографія. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2013. – С. 229 – 238.

6.      Щириця П. Час лагідних убивць [Про «Час убивць»]. – Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/number/2316/164/82393/

7.      Куюмурджи В. Самотність. Крик. Мовчання [Про книгу «Час убивць»] / Василина Куюмурджи // Українська літературна газета. – 2013. – № 18. – 6 вересня. – С. 5.

8.      Пастух Б. Коли дух ламає матерію [Про книгу «Час убивць»] / Богдан Пастух. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2013/10/10/074632.html

9.      Букатчук Х. Оголені нерви [Про книгу «Час убивць»]. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2013/11/27/075823.html

 

2012

 

1.      Куюмурджи В. Про світлу діру в чорному космосі [Про збірку рецензій «Атоми і Порожнеча»]. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2012/08/13/080300.html

2.      Букатчук Х. До питання про психоневротичний компонент художнього тексту (на матеріалі роману Олега Солов’я «Ельза») / Христина Букатчук // Семантика мови і тексту: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 56 – 61.

3.      Пастух Б. Невикористані території українства // Форма[р]т: Альманах [Львів]. – 2012. – Число 1 (7). – С. 3 – 6.

4.      Пуніна О. Ельза як текст // Діалог мов – діалог культур. Україна і світ: ІІ Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики (листопад, 2011 р.).: Збірник статей. – Verlag Otto Sagner. – Műnchen – Berlin – Washington D.C., 2012. – С. 306 – 323.   

5.      Пуніна О. Варвара Чорна як літературна містифікація / Ольга Пуніна // Актуальні проблеми української літератури і фольклору: Наук. зб. – Вип. 18. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – С. 126 – 138.

 

2011

 

1.      Андрусяк І. Навіщо «Ельза» // Андрусяк І. Дуби і леви: Статті та есеї. – К.: Грані-Т, 2011. – С. 118 – 121.

2.      Пастух Б. Інфікований відвертістю. – Режим доступу:   http://www.bukvoid.com.ua/reviews/books/2011/03/26/151745.html

3.      Пуніна О. Експресіоністичний образ тигра в художніх творах Емми Андієвської, Василя Стуса й Олега Солов’я / Ольга Пуніна // Емма Андієвська: Проблеми інтерпретації: Збірник наукових статей до ювілею письменниці. – Донецьк: Норд-Прес, 2011. – С. 84 – 95.

4.      Пастух Б. Забунтарений літературою / Богдан Пастух // Золота Пектораль: Літературно-мистецький та громадсько-публіцистичний журнал [Чортків]. – 2011. – Число 1-2 (14-15). – С. 138 – 140.

5.      Пуніна О. Ельза як текст: Реалізація формули «Бог – моя клятва» в літературно-художньому та біографічно-побутовому реєстрах / Ольга Пуніна // Слово і Час. – 2011. – № 9. – С. 107 – 120.

 

2010

 

1.      Трофименко Т. Усе, що ви хотіли знати про сучасного українського письменника / Тетяна Трофименко // ЛітАкцент. – 18 січня 2010. – Режим доступу: http://litakcent.com/2010/01/18/use-scho-vy-hotily-znaty-pro-suchasnoho-ukrajinskoho-pysmennyka.html

2.      Ульяненко О. Ода Солов’ю / Олесь Ульяненко // Українська правда. – 19 січня 2010. http://life.pravda.com.ua/columns/4b558fe2e45b4/

3.      Кручик І. Богема Донбасу [Про «Ельзу»] / Ігор Кручик // Український тиждень [Київ]. – № 4 (117). – 29 січня – 4 лютого 2010. – С. 61.

4.      Славінська І. Книжки лютого: Схід і Захід разом [Про книгу «Ельза»] / Ірина Славінська. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/digest/2010/02/25/185701.html

5.      Пані Груня [Балдинюк Віра]. Кладовище ненаписаних романів [Про книгу «Ельза»] // ШО: Журнал культурного сопротивления [Київ]. – 2010. – № 3.

6.      Андрусяк І. Навіщо «Ельза» / Іван Андрусяк // Український журнал [Праґа]. – 2010. – Число 3. – С. 55.

7.      Карп’юк В. Історія безумства на три голоси / Василь Карп’юк: http://www.bukvoid.com.ua/reviews/books/2010/04/06/133754.html

8.      Бондар-Терещенко І. [Про книгу «Ельза»] // Дзеркало тижня [Київ]. – 2010. – № 17. – 30 квітня – 14 травня.

9.      Бондар-Терещенко І. Олег Соловей. «Ельза». Видавництво «Треант». http://www.bukvoid.com.ua/digest/2010/05/01/093506.html

10.  Деркачова О. Опозиція «місто / село» у немімезисній та нереферентній ліриці (на прикладі поезій Івана Драча та Олега Солов’я) // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. ст. / Відп. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – Вип. ХХІІІ. – Ч. ІІ. – С. 393 – 400.

11.  Баран Є. Проза Олега Солов’я: між Еросом і Танатосом / Євген Баран // Вісник Прикарпатського університету. – Філологія. – Випуск 27-28. – Івано-Франківськ. – 2010. – С. 180 – 186.

 

2009

 

1.      Ільків А. Екзистенційні мотиви прози Олега Солов’я, або Про що мовчать порожні дзеркала? / Анна Ільків // Перевал [Івано-Франківськ]. – 2009. – Число 3. – С. 141 – 143.

2.      Бондар-Терещенко І. Танцюючий шива (депресивна «донецька» проза від Олега Солов’я) / Ігор Бондар-Терещенко // Україна Молода [Київ]. – 2009. – № 245. – 30 грудня.

 

2008

 

1.      Деркачова О. Мазохізм як смислотворча домінанта художнього світу в поезії Олега Солов’я (На матеріалі збірки «Аль Катик») / Ольга Деркачова // Українознавчі студії [Івано-Франківськ]. – 2007 / 2008. – № 8-9. – С. 190 – 197.

2.      Куюмурджи В. Коли з’являється усміхнений Ісус [Про повість «Танцююча зірка»] / Василина Куюмурджи // Київська Русь [Київ]. – 2008. – Число 1. – С. 258 – 260.

3.      Хмелюк М. Вірші можуть і повинні покращити світ [Про поетичну збірку «Живі і Мертві»] / Майя Хмелюк // Філологічні студії: Збірник наукових праць. – Луцьк: Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2008. – Число 1–2. – С. 677 – 679.

4.      Редінґ Б. Єдиноможливе спасіння [Про поетичну збірку «Живі і Мертві»] / Барбара Редінґ // Золота Пектораль [Чортків]. – 2008. – Число 1-2 (2-3). – С. 146 – 147.

5.      Семків Р. [Міні-рецензія на збірку «Живі і Мертві»] / Ростислав Семків // Критика [Київ]. – 2008. – Число 7-8. – С. 36.

6.      Плаксій О. Гра в тіні // Київська Русь [Київ]. – 2008. – Число 7. – С. 152 – 154.

7.      Пуніна О. Ґештальт смерті в поезіях «Веселого цвинтаря» В.Стуса та «Живих і Мертвих» О.Солов’я / Ольга Пуніна // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка / Література. – Том 23. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. – С. 251 – 258.

8.      Хоменко О. Ландшафти невідформатованого досвіду [Про збірку «Живі і Мертві»] / Олександр Хоменко // Сучасність [Київ]. – 2008. – Число 9. – С. 107.

9.      Андрусяк І. «Загірня Мекка» // Андрусяк І. Латання німбів. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2008. – С. 98 – 102.

10.  Бондар-Терещенко І. Небесний Армавір // Бондар-Терещенко І. Nеоліт: Літературно-критичні статті. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2008. – С. 152 – 154.

11.  Бондар-Терещенко І. Красуня і чудовисько // Бондар-Терещенко І. Nеоліт: Літературно-критичні статті. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2008. – С. 239 – 240.

 

2006

 

1.      Баран Є. Осінній хадж Олега Солов’я (штрихи до поезії) // Баран Євген. Навздогін дев’яностим... Проза бібліофіла. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2006. – С. 132 – 136.

2.      Баран Є. Зрізані квіти... [Про книгу «Танок, який виконують всі дівчатка»] // Баран Є. Читацький щоденник – 2005. – Тернопіль: «СорокА», 2006. – С. 77 – 81.

3.      Пуніна О. Біль, який керманить духом... (специфіка духовного світу ліричного оповідача повісті О.Солов’я «Серце, серце») / Ольга Пуніна // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Збірник наукових праць. – Випуск 24. – Частина 2. – К.: Акцент, 2006. – С. 628 – 634.

 

2005

 

1.      Бондарь-Терещенко И. Ненаписанная книга про уродов и людей [Про книгу «Танок, який виконують всі дівчатка»] // Столичные новости [Київ]. – 2005. – № 37 (27 сентября – 3 октября). – С. 20.

2.      Тебешевська-Качак Т. Танок дівчаток, а книга прози [Про книгу «Танок, який виконують всі дівчатка»] / Тетяна Тебешевська-Качак // Перевал [Івано-Франківськ]. – 2005. – Число 3. – С. 201 – 202.

 

2004

 

1.      Бондар-Терещенко І. Небесний Армавір / Ігор Бондар-Терещенко // Книжник-Ревю [Київ]. – 2004. – Число 21-22. – С. 29.

 

2003

 

1.      Кочевих О. Бурлеск без балагану і буфонади / Олег Кочевих // Українське Слово [Київ]. – 2003. – 18 – 24 вересня. – С. 15.

2.      Доброносова Ю. Громадянська лірика чи сіль на нашій шкірі / Юлія Доброносова // Кальміюс. – 2003. – Число 1-2. – С. 96 – 104.

3.      Ляхова І. Літературна періодика в Україні 1992 – 2002 років: Підсумки та перспективи / Ірина Ляхова // Філологічний збірник: Збірник наукових праць: Випуск третій. – Донецьк: Дон НУ, 2003. – С. 83 – 91.

 

2002

 

1.      Андрусяк І. Триєдність «Осіннього Хаджу» / Іван Андрусяк // Книжник-Ревю [Київ]. – 2002. – Ч. 3. – С. 12.

2.      Андрусяк І. Триєдність «Осіннього Хаджу» // Андрусяк І. Літпроцесія: Рецензії, есеї, статті. – Донецьк: Видавнича аґенція «OST», 2002. – С. 44 – 47.

3.      Кочевих О. Сенсовий голод і сенсорна трапеза / Олег Кочевих // Книжник-Ревю [Київ]. – 2002. – Число 3.
– С. 12.  

4.      Біла А. Людина з романом / Анна Біла // Форма[р]т [Львів]. – 2002. – Число 3. – С. 42 – 43.

5.      Андрусяк І. «Кальміюс»: накликання дощу / Іван Андрусяк // Книжник-Ревю [Київ]. – 2002. – Число 11.
– С. 12.

6.      Андрусяк І. 2001. Час одиниць // Березіль [Харків]. – 2002. – Число 7-8. – С. 172 – 182.

7.      Тебешевська-Качак Т. «... просто бути собою...» / Тетяна Тебешевська-Качак // Форма[р]т [Львів]. – 2002. – Число 5. – С. 44 – 45.

8.      Ємець-Доброносова Ю. Повільне вростання у ландшафт // Форма[р]т [Львів]. – 2002. – Число 5. – С. 45 – 46. 

9.      Баран Є. Осінній хадж Олега Солов’я / Євген Баран // Форма[р]т [Львів]. – 2002. – Число 5. – С. 46 – 48.

10.  Бондар-Терещенко І. Стріляні гільзи // Кур’єр Кривбасу. – 2002. – число 154 (вересень). – С. 184 – 187.

11.  Сорока П. Найкраще помирати в понеділок: Денники 2001 року. – Тернопіль: Джура, 2002. – С. 77 – 81; С. 129.

12.  Тебешевська-Качак Т. Форма[р]т – інтрига літературно-мистецьким текстом // Березіль. – 2002. – Число 11-12. – С. 172 – 175.

13.  Бондар-Терещенко І. Камінний общепіт // Дикое поле [Донецьк]. – 2002. – № 2. – С. 230 – 231.

14.  Біла А. Українська ліра 1990 – 2000 (популярний огляд поезії fin de siécle) / Анна Біла // Дикое поле [Донецьк]. – 2002. – № 2. – С. 209 – 215.

 

2001

 

1.      Севрасевич Мар’ян [Баран Євген]. «Кальміюс» і навколо нього: Огляд // Форма[р]т [Львів] . – 2001. – Число 1. – С. 40 – 42.

2.      Бондар-Терещенко І. Дезинфекція // Літературна Україна [Київ]. – 2001. – 12 квітня. – № 14. – С. 6.

3.      Бондар-Терещенко І. Дезінфекція // Книжник-Ревю [Київ]. – 2001. – № 11. – С. 8.

4.      Бондар-Терещенко І. Зустріч на перехресній станції // Книжник-Ревю [Київ]. – 2001. – № 16. – С. 11.

5.      Петренко М. Шукаю жінку. Сучасну. Але – жінку // Літературна Україна [Київ]. – 2001. – 23 серпня. – № 30. – С. 6.

6.      Шумейко Т. І мертві, і живі, й напівнароджені / Тарас Шумейко // Критика [Київ]. – 2001. – Число 7-8. – С. 20 – 26.

7.      Єшкілєв В. Сучасна українська проза – 2: Боцмани дискурсивних барж / Володимир Єшкілєв // Форма[р]т [Львів]. – 2001. – Число 2. – С. 9 – 14.

8.      Могильний Аттила. Постмодерне кипіння «Смолоскипа» // Слово Просвіти [Київ]. – 2001. – Число 26. – 28 вересня. – С. 16. 

9.      Ґапіч Сашко [Біла Анна]. Ґендерні війни бетмена // Кальміюс. – 2001. – Число 1-2. – С. 38 – 40.

10.  Бондар-Терещенко І. Донецький Enteres / Ігор Бондар-Терещенко // Кальміюс. – 2001. – Число 3-4. – С. 34 – 43.

11.  Бондар-Терещенко І. Лібідо як мортідо // Кальміюс. – 2001. – Число 3-4. – С. 165 – 166.

 

2000

 

1.      Баран Є. Я напишу історію трави / Євген Баран // Кальміюс [Донецьк]. – 2000. – Ч. 1-2. – С. 37 – 39.

2.      Баран Є. Я напишу історію трави // Баран Є. Звичайний читач: Літературно-критичні статті. – Тернопіль: Джура, 2000. – С. 79 – 81.

3.      Біла А. Червоний бенкет чи Фієста смерті? / Анна Біла // Соловей О. Фієста інфікованих: Поезії. – К.: Смолоскип, 2000. – С. 5 – 12.

 

1999

 

1.      Біла А. Поетичні світи «Марґіналій» Олега Солов’я (незавершене читання) / Анна Біла // Кальміус [Донецьк]. – 1999. – Число 1. – С. 50 – 58.

2.      Харчук Р. Поет ґетто, який намагається гратися: про збірку Олега Солов’я «Марґіналії» / Роксана Харчук // Смолоскип України [Київ]. – 1999. – № 12. – С. 3.

 

1998

 

1.      Біла А. Місто Олега Солов’я [рецензія на: Олег Соловей. Місто: Поезії. – Донецьк: Самвидав, 1998. – 36 с.] / Анна Біла // Кальміус [Донецьк] . – 1998. – Число 4. – С. 23 – 24.

bottom of page